Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku

Karol Wojtala

Kancelaria Komornicza nr XVIII W Gdańsku

Kancelaria

Jestem prawnikiem z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym, które zdobywałem podczas pracy w instytucjach finansowych oraz trójmiejskich kancelariach komorniczych. Moja praktyka zawodowa w egzekucji komorniczej sięga 2013 roku.

Od ukończenia aplikacji komorniczej w 2015 roku zdobywałem doświadczenie zawodowe na stanowisku asesora komorniczego, by w 2021 roku założyć własną Kancelarię.

Moja Kancelaria mieści się w Gdańsku przy ul. Jaśkowej Dolinie 15/108. 

Wspiera mnie zespół wykwalifikowanych pracowników z bogatym doświadczeniem w dziedzinie egzekucji.

Informacje
dla dłużnika

WIĘCEJ

Informacje
dla wierzyciela

WIĘCEJ

Narzędzia Komornika

Korzystamy z profesjonalnych narzędzi celem skutecznego wyegzekwowania należności:
OGNIVO - system służący do poszukiwania i zajmowania rachunków bankowych dłużnika
EKW - wskazuje nieruchomości których właścicielem jest dłużnik
CEPIK - baza zawierająca informacje o pojazdach i ich właścicielach
REJESTR ZASTAWÓW - elektroniczny dostęp do rejestru zastawów
EPU (EPU ID 3029) - system umożliwiający prowadzenie postępowań egzekucyjnych opartych na elektronicznym tytule wykonawczym
PUE ZUS - baza danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - wskazuje źródła dochodu dłużnika
CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
E-KRS - dostęp elektroniczny do Krajowego Rejestru Sadowego
Licytacje.komornik.pl - portal licytacji komorniczych

Zakres Działania

Kancelaria realizuje ustawowe zadania dla komorników sądowych tj:
Egzekucja świadczeń pieniężnych
Wydanie nieruchomości
Wydanie ruchomości
Eksmisja
Zabezpieczenie roszczeń
Spis inwentarza
Nadzór nad licytacjami
Egzekucja świadczeń powtarzających się (alimementów)
Protokół stanu faktycznego
Doręczenie korespondecji na zlecenie
Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.