Wierzyciel

Informacje dla wierzyciela

W celu wszczęcia egzekucji wierzyciel musi dysponować oryginałem tytułu wykonawczego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Wzór wniosku egzekucyjnego można pobrać spośród plików w zakładce wnioski lub wypełnić na miejscu w siedzibie kancelarii Komornika Karola Wojtali.
W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu z kancelarią (osobiście lub telefonicznie).

W przypadku gdy dłużnik zamieszkuje,  jest zameldowany lub ma siedzibę poza właściwością Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku 
(sprawdź właściwość tutaj  ) wniosek powinien zawierać następującą klauzulę:

„Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.”

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.